كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) برجان

برجان
[ شناسنامه ]
بغض سكوت ...... يكشنبه 89/2/12
بيا و بخوان (انتظار) ...... جمعه 88/12/21
از ياد خواهي رفت ...... چهارشنبه 88/12/19
شب و ستاره ها ...... چهارشنبه 88/12/19
قلک بغض ...... چهارشنبه 88/12/12
براي ماه!! ...... يكشنبه 88/12/2
کفر ...... يكشنبه 88/11/25
plz waiT!!!! ...... سه شنبه 88/11/6
با هر ترانه فرياد بزن! ...... پنج شنبه 88/11/1
نميدانستم ...... پنج شنبه 88/11/1
همچون يك رويا ...... سه شنبه 88/10/29
روز هاي دلتنگي ...... سه شنبه 88/10/29
  ==>   ليست غير آرشيوي ها